:  ۸۱۱۹۷
:  مدیریت
:  مدیریت زمان
:  مدیریت زمان
   برایان تریسی
   مهدی قراچه داغی
:   ذهن آویز
:  رقعي
:  ۱۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۱۱۲
:  ۱۸۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
تمرکز بر چیزی و فقط پرداختن به یک کار از الزامات مهم دستیابی به موفقیت های بزرگ است. تمرکز، یعنی وقتی کار روی مهمترین وظیفه تان را شروع کردید، تصمیم بگیرید که آن را با پشتکار و بدون انحراف و حواس پرتی انجام دهید.
توانایی شما برای تمرکز قاطعانه، الزام شماره یک برای موفقیت است.

مدیریت زمان | برایان تریسی
۰۸ آبان ۱۳۹۴
امیل آژار این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید