:  ۱۳۸۰۷۲
:  علم
:  7 عنصر که جهان ما را دگرگون کردند
:  عمومی
   جان براونی
   محمدجابر بهاری
:   سبزان
:  وزیری
:  ۱۶.۵
:  ۲۳.۵
:  نرم
:  ۲۸۸
:  ۳۹۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این کتاب درباره خود عناصر یا نحوه شکل گیری عناصر نیست بلکه روایتگر جهش بزرگ رو به جلویی است که انسانها در چندهزار سال اخیر با استفاده از عناصر در زندگی خود ایجاد کرده اند بطوریکه با بهره برداری از آنها توانسته اند تمدن، ساختارهای قدرت، بنیادهای اجتماعی و اقتصادی و نیز دانش خود نسبت به جهان هستی را شکل دهند.
انسان با آزاد کردن قدرت عناصر توانسته غول چراغ جادو را فرا بخواند. از مهار قدرت آهن در شکل فولاد و استفاده از آن در تمامی آسمانخراشها و صنایع سنگین گرفته تا آزاد کردن انرژی هسته ای و انرژی پایه ای ستارگان.

برخی ... دیدن ادامه » عناصر مانند طلا ونقره شیفتگی بی پایان ما نسبت به عناصر را نشان میدهند. این عناصر در طول اعصار پایه ثروت کشورها و چه بسا کشورگشایی ها بوده اند.
امروزه پیشرفت علم و دانش بشری رشدی نمایی پیدا کرده و این رشد خود را مدیون دو عنصر اساسی است: کربن و سیلیسیوم. کربن در شکل سوختهای فسیلی انرژی در دسترس بشریت را فراوان کرد و انقلابهای صنعتی بزرگی را رقم زد. عنصر سیلیسیوم که پایه ترانزیستورها در کامپیوترها میباشد قدرت پردازش اطلاعات را برای بشر میلیونها بار سریعتر نموده است بطوریکه طلوعی شد بر عصر اطلاعات. اختراع تلسکوپهای بزرگ آینه ای که از عنصر سیلیسیوم ساخته شده اند و قدرت پردازش کامپیوترهای سیلیسیومی بهمراه موشکهایی که با سوختهای فسیلی تلسکوپهایی چون هابل را در فضا قرار داده اند دیدگاه ما نسبت به جهان و هستی را شکل داده و دگرگون کردند.
هر چند استفاده از عناصر موجبات پیشرفت بشر را فراهم نموده است ولی می توان گفت این پیشرفت بسان چاقویی دو لبه است.عناصر عامل تمامی موفقیتها و همچنین دردهای عظیم بشری بوده اند.
انفجار بمبهای هسته ای در ژاپن،  جنایتهایی که برای کسب ثروت و انبارش طلا و نقره در طول تاریخ رخ داده است، استفاده از آهن و فولاد در سلاح های جنگی و خطراتی چون گرمایش جهانی و آخرالزمان هسته ای که ناشی از رها کردن افسار قدرت عناصر و استفاده دیوانه وار انسان از عناصر است همه و همه روی دیگر سکه هستند.
وظیفه ای که بر عهده ماست اینست که در کنار پیشرفت تکنولوژیکی و مادی خود، از طبیعت و محیط زیست، انسانیت و احترام به حیات روی زمین غافل نشویم.
محمد جابر بهاری
۲۲ تير ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید