:  ۱۳۵۳۸۱
:  علم
:  NLP عملی
:  برنامه ریزی روانی و زبانی
   کوروش معدلی
:   مرز فکر
:  رقعي
:  ۱۵
:  ۲۱
:  نرم
:  ۲۴۰
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!