:  ۱۳۳۸۲۲
:  علم
:  نظريه ازدحام ذرات (هنر طراحي براي سازگاري اقليمي)
:  تغييرات اقليمي
   راب راگما
:  وزيري
:  ۱۶.۴
:  ۲۳.۴
:  نرم
:  ۳۲۶
:  ۳۹۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!