:  ۱۱۶۹۱۴
:  علم
:  سیری در نظریه پیچیدگی
:  علوم پیچیدگی
   ملانی میچل
   رضا امیر رحیمی
:   نشر نو
:  رقعی
:  ۱۴
:  ۲۰.۵
:  سخت
:  ۵۳۰
:  ۹۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
لطفا معرفی بیشتر
۱۰ بهمن ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید