:  ۹۹۱۰۵
:  علم
:  نظریه ریسمان (For Dummis)
:  علمی
   مریم ذوقی
:  وزیری
:  ۱۳۹۴
:  ۱
:  ۱۶.۶
:  ۲۳.۵
:  نرم
:  ۳۸۴
:  ۲۸۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!