:  ۸۳۷۳۵
:  علم
:  گیتی از هیچ (چرا به جای هیچ چیزی هست)
:  کیهان شناسی
   لارنس ام کراوس
   رامین رامبد
:   مازیار
:  رقعی
:  ۱۴.۳
:  ۲۱.۳
:  نرم
:  ۲۰۸
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:
 
هدف علم چیزی نیست جز تفسیر و تبیین طبیعت و چرایی پدیدههایش و در نهایت دلیل بودن آن؛ در این مسیر دانشمندان با بررسی مسئله و اندیشهورزی نظریاتی را مطرح میکنند که گهگاه در حوزه‎ی نظریه باقی میماند تا زمانی که آزمایش، اثباتی شود بر درستی یا نادرستی آنها. برخی از دیدگاههای بیانشده در این کتاب نیز در همان حیطه جا میگیرند و کماکان محل بحث علمیاند، تا روزی که محک آزمایش و تجربه بخورند.

بدیهی است ترجمه و نشر چنین مطالبی به معنای درستانگاشتن کامل و بینقص دانستن آنها نیست. شایسته است تا خوانندهی تیزفهم و اندیشمند نیز پای در راه بگذارد و با درنگ و اندیشهورزی انتقادی، سره را از ناسره باز شناسد. بهویژه آنکه گاه با مبانی و آموزههای دینی متعارض است.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
دیراک معادله ای را نوشته بود برای توصیف رفتار الکترون ها به هنگامی که با میدان های الکتریکی و مغناطیسی بر هم کنش می دهند.ولی انگار معادله اش نیازمند ذرات تازه بود....مانند الکترون ها ولی با بار الکتریکی مخالف.
در آن هنگام،تنها یک ذره ی بنیادی با بار مخالف الکترون در طبیعت شناخته شده بود-‌پروتون.
ولی پروتون ها مانند الکترون ها نیستند،همین ابتدای کار۲۰۰۰بار سنگین ترند.
طبیعت ... دیدن ادامه » به سرعت به کمک شتافت.در عرض دو سال از زمانی که دیراک معادله اش را پیشنهاد کرد،و یک سال پس از اینکه وی را رها کرده و پذیرفته بود که اگر کارش درست بود،آنگاه باید ذره ی تازه ای وجود داشته باشد،آزمایشگرانی که پرتوهای کیهانی بمباران کننده ی زمین را بررسی می کردند به مدرکی برای وجود ذره ای تازه مشابه با الکترون ولی با بار الکتریکی متضاد دست یافتند،که" پوزیترون" نامیده شد.

کار دیراک تایید شد،ولی او بعد ها گفت که معادله اش از خودش هوشمند تر بوده،بر اطمینان نداشتن ابتدایی به نظریه خودش صحه گذاشت.
اکنون ما پوزیترون را"پاد ذره ی"الکترون می نا میم،زیرا معلوم شده که کشف دیراک فراگیر بود.همان فیزیکی که وجود پادذره برای الکترون را الزامی می کند،وجود چنین ذره ای را برای تقریبا هر ذره ی بنیادی الزامی می کند.
مثلا پروتون ها دارای پاد پروتون اند.حتی برخی ذرات خنثی مانند نوترون ها نیز" پاد ذره "دارند.
هنگامی که ذره ها و پاد ذره ها بهم بخورند،به شکل تابش خالص نابود می شوند.
گرچه همه ی اینها بیشتر به علمی تخیلی می خورد،ما در شتاب دهنده های بزرگ ذرات در سرتا سر جهان پاد ذره ها را همیشه درست می کنیم.چون پاد ذرات به گونه ای دیگر از همان ویژگی های ذرات برخوردارند،جهانی از جنس پاد ذره به همان شیوه ی جهانی از جنس ماده رفتار می کند،با پاد دلدادگان نشسته و در پاد ماشین ها مشغول عشق بازی در زیر پاد ماده.
ما فکر میکنیم که زندگی کردن ما در گیتی ساخته شده از ماده و نه پاد ماده با مقادیر برابر از هر دو،تنها از بخت مساعدمان بوده .

صفحات ۷۸ و ۷۹
۰۷ آذر
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
قبلا هم کتاب هایی در این زمینه از از انتشارات مازیار خوانده ام و چندان با مفاهیم و واژگان مربوط به کیهان بیگانه نیستم. اما درک بسیاری از جملات این کتاب برایم دشوار بود. هرچند مفاهیمی که در این کتاب به آنها پرداخته شده است به آسانی قابل تشریح و توصیف نیست، اما به نظرم شاید نوع ترجمه کتاب نیز در سخت تر کردن درک مطالب بی تاثیر نبوده است. ... دیدن ادامه » توصیه می کنم قبل از خرید، حتما چند صفحه متوالی از آن را مطالعه کنید.
۰۱ شهريور ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید