:  ۵۱۸۳۳
:  سینما
:  دکوپاژهای مرجع
:  فیلمبرداری
   کریستوفر کنورتی
   محمد ارژنگ
:  بیاضی رقعی
:  ۱۳۹۱
:  ۱
:  ۱۸.۹
:  ۲۷.۷
:  نرم
:  ۲۳۲
:  ۷۹۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار