:  ۳۷۳۸۷
:  سینما
:  مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی
:  سینما
   سوزان هیوارد
   فتاح محمدی
:  رقعی
:  ۱۳۹۷
:  ۷
:  ۱۴.۳
:  ۲۱
:  نرم
:  ۵۸۴
:  ۷۸۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
به نقل از سایت جیحون: یکی از بهترین و مفیدترین کتابها در زمینه مطالعات توصیفی؛ مهم ترین مفاهیم و

موضوعات مرتبط با تصویر متحرّک در قالب یک فرهنگ توصیفی
۳۱ خرداد ۱۳۹۴
افرا یکه فلاح این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید