:  ۱۶۳۵۵۶
:  سینما
:  شرق و دیگری جدید در ادبیات و سینمای غرب
:  شرق در سینما مقاله ها و خطابه ها
   محمدمهدی وحیدی
:  رقعي
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۱۸۰
:  ۱۴۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!