:  ۲۴۴۷۳
:  سینما
:  نوشتن با دوربین رو در رو با ابراهیم گلستان
:  گلستان- مصاحبه ها
   پرویز جاهد
:   اختران
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۲
:  نرم
:  ۲۷۶
:  ۴۲۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!