:  ۱۳۷۰۷۹
:  سینما
:  جهان تیره و تار بلاتار
:  سینما مجارستان
   بلا تار
   پرویز جاهد
:  رقعي
:  ۱۳۹۶
:  ۱
:  ۱۴
:  ۲۰.۵
:  نرم
:  ۲۳۲
:  ۲۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!