:  ۱۳۴۲۳۹
:  سینما
:  کالبد شکافی فیلم (درآمدی به روش های کیفی تحلیل فیلم)
:  سینما نقد و تفسیر
   آرین طاهری
:   سوره مهر
:  وزيري
:  ۱۳۹۶
:  ۱
:  ۱۶.۵
:  ۲۳.۲
:  نرم
:  ۲۲۰
:  ۱۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!