:  ۱۲۷۷۵۴
:  سینما
:  فلسفه فون تریه (خوانش سینمای فون تریه از منظر فلسفه لویناس دریدا دلوز)
:  سینما دانمارک
   سحر دریاب
:   شوند
:  رقعی
:  ۱۳۹۶
:  ۱
:  ۱۴.۴
:  ۲۱.۲
:  نرم
:  ۱۱۶
:  ۹۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!