:  ۹۵۱۱۵
:  سینما
:  تاریخ اجتماعی سینمای ایران 1 (دوره تولید کارگاهی 1276 -1320)
:  سینما
   جمعی از نویسندگان
   محمد شهبا
:   مینوی خرد
:  وزیری
:  ۱۳۹۴
:  ۱
:  ۱۷.۵
:  ۲۳.۵
:  سخت
:  ۵۰۳
:  ۴۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
.
۲۶ تير ۱۳۹۴
فاطمه حبیبی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید