:  ۱۲۲۰۲
:  کتاب موسیقی
:  تئوری موسیقی
:  موسیقی- منشاء
   مصطفی کمال پورتراب
:   چشمه
:  رقعی
:  ۱۳۹۷
:  ۶۴
:  ۱۴.۳
:  ۲۱.۳
:  نرم
:  ۲۰۸
:  ۲۲۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:
 
“شوپنهاور” موسیقی را عالی‌ترین هنرها می‌داند چون بیش از سایر آن‌ها از قید هدف‌های غیر‌هنری آزاد است. مهم‌ّترین عاملی که به معنای اعّم، پایه و اساسِ جدّی در آموزشِ موسیقی به‌کار می‌رود، سُلفِژ است که از دو قسمتِ عمده تشکیل می‌شود:
 
1- قسمت عملی           2- قسمت نظری (علمی)
 
قسمت عملی شاملِ خواندن و تلفّظِ نُت‌ها به شکلِ آوازی و به شکلِ وزن‌خوانی و قسمتِ نظری شاملِ شناختِ کلّیه‌ی علامت‌ها و قواعدی است که در طیّ قُرونِ مُتمادی به منظورِ اجرای هرچه دقیق‌ترِ موسیقی به تدریج ابداع شده و تکامل یافته‌اند تا بتوان شناختِ هنری را که واقعیّتی درونی است و بیشتر جنبه‌ی عاطفی دارد با این علامت‌ها و قواعد، به شناختِ علمی تبدیل نمود.
 
بخشی از کتاب
 
“شوپنهاور” موسیقی را عالی‌ترین هنرها می‌داند چون بیش از سایر آن‌ها از قید هدف‌های غیر‌هنری آزاد است. مهم‌ّترین عاملی که به معنای اعّم، پایه و اساسِ جدّی در آموزشِ موسیقی به‌کار می‌رود، سُلفِژ است.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!