:  ۸۵۶۲
:  مهارت مکالمه
:  More Speak English Like an American+CD
:  زبان های خارجی
   Amy Gillett
:  رقعي
:  ۱۳۹۶
:  شوميز
:  ۱۷۶
:  ۱۰۰,۰۰۰ ریال


More Speak English Like an American brings you another 300+ idioms and expressions you need to know for everyday life and for business success! Maybe you have already read Speak English Like an American. But this is not a necessary requirement. You can start with this new book, if you like, and work back. This book features a new story and new idioms and expressions. In More Speak English Like an American, youll follow the story of an American business as its employees come up with new product ideas, travel to China, throw themselves into office romances, and have exciting adventures. This new book contains dozens of exercises and includes hundreds of usage examples, including some from American newspapers. Origins of many of the expressions are explained. Includes illustrations and an audio CD of all the dialogues.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!