:  ۸۰۶۳
:  روش شناسی
:  Descriptive Translation Studies - and beyond
:  زبان های خارجی
   Gideon Toury
:   Benjamins
:  وزيري
:  شوميز
:  ۳۶۶
:  ۹۰,۰۰۰ ریال


در کتاب حاضر به توضيح کاربرد شيوه هاي توصيفي به عنوان ابزاري محوري اشاره شده و شاخه اي از DTS (Descriptive Translation Studies) در مقوله هاي تئوري و کاربردي مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش اول اين کتاب به بحث در مورد جايگاه مهم شيوه هاي توصيفي در مطالعات ترجمه، تئوري Holmes و ترجمه پرداخته شده و در بخش دوم جزئيات اين مهم، مسائل و محدوديت هاي موجود در مطالعات ترجمه، ترجمه و هنجارها (norms) و ... و در بخش سوم شماري از case study ها، استراتژي هاي ترجمه، موارد translation-specific و در نهايت در بخش چهارم به پيامد مطالعات توصيفي در حوزه تئوري و کاربردي و ساير مسائل مربوط به مطالعات توصيفي ترجمه پرداخته مي شود. در يک کلام مي توان چنين اظهار کرد که اين مجموعه کتابي جديد و thought-provoking مي باشد که هيچ شخص علاقمندي در زمينه ترجمه نمي تواند آن را ناديده بگيرد.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!