:  ۷۲۸۵
:  روش شناسی
:  Understanding Syntax 3rd
:  زبان های خارجی
   Maggie Tallerman
:   H. 102tion
:  وزيري
:  شوميز
:  ۳۲۰
:  ۶۰,۰۰۰ ریال


در کتاب حاضر شرايط عمده و مفاهيم اساسي را به مطالعه ساختار جمله در زبان هاي جهان مطرح گرديده است. کلاسهاي کلمه اي مانند"اسم" و "فعل" توضيح داده شده، و خواص از اين دسته مورد بحث است. شما کشف خواهد کرد که منظور از "سوژه" و " جسم"، چه فعل محدود است، و چه بند نسبي شبيه است. مفاهيم مانند "جنس"، "مورد" و "فرمانبرداري" معرفي شده و نمونه، با تصوير گسترده اي از زبان انگليسي و بسياري ديگر. سازه هاي دستوري و روابط در داخل بند به طور کامل تحت پوشش، از جمله ترتيب فعل، و سر و وابسته به مارک گرامر مي باشد.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!