:  ۷۸۶۴
:  روش شناسی
:  Designing and Conducting Mixed Methods Research
:  زبان های خارجی
   John W. Creswell Vicki L. Plano Clark
:   SAGE Publications
:  وزيري
:  شوميز
:  ۴۸۸
:  ۱۲۰,۰۰۰ ریال


در کتاب حاضر به معرفي و ارائه 6 طرح در زمينه mixed methods (ترکيبي از روش هاي کيفي و کمي)، اصول اين روش و دستورالعمل هاي گام به گام و ضروري به منظور انجام تحقيق از طريق اين روش همراه با طرح سوال هايي براي بررسي، جمع آوري اطلاعات و آناليز و تفسير داده ها و نتيجه گيري پرداخته شده که نمونه هاي جديد و به روزي از منابع قبلي در حوزه mixed method با مضامين social، behavioral، health و education discipline ارائه مي دهد. در اين ويرايش دو طرح جديد transformative و multiphase، فلوچارت هايي به منظور نمايش جزئيات تحقيق، اطلاعات جامع در حوزه تصميم هاي اخذ شده در زمينه جمع آوري اطلاعات و فعاليت ها و تمرين هاي جديد و بازنگري شده ارائه مي شود.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!