:  ۶۲۰۸
:  آواشناسی
:  Pronunciation Plus (Practice Through Interaction)
:  زبان های خارجی
   Martin Hewings
:   CAMBRIDGE
:  وزيري
:  شوميز
:  ۱۵۸
:  ۲۰,۰۰۰ ریال


اين کتاب به زبان آموزان سطح متوسط کمک ميکند تا تلفظ خود را از طريق تعامل هاي شنيداري و گفتاري به طور همزمان بهبود بخشند، اين فعاليت ها ويژگي هاي مهم تلفظ زبان انگليسي از جمله اين موارد را نشان ميدهند: *هر يک از آواهاي گفتاري * حروف بي صدا * تاکيد و آهنگ صدا * آواها در جملات مرتبط * حالت و کيفيت صدا * تلفظ بخش هاي گرامري *تلفظ هجاهاي انگليسي تقريبا نيمي از موضوعات اين کتاب به صورت مشارکتي در گروه هاي کوچک انجام ميشود به طوريکه به زبان آموزان فرصت داده ميشود تا با همکلاسي هاي خود حين تمرين تلفظ ارتباط برقرار کنند. تاکيد زياد بر فعاليت هاي ارتباطي به زبان آموزان امکان ميدهد تا در حين يادگيري در مورد جنبه هاي مختلف زندگي روزمره خود صحبت کنند. اين کتاب مشتمل بر 60درس جامع است که هر يک برموضوع مجزايي از تلفظ تاکيد دارد. هر درس داراي بخش هاي شنيداري و تکرار مطالب ثبت شده در لوح فشرده است. محتويات لوح فشرده شامل فهرستي از واژگان، جملات، مکالمات و داستان است که با لهجه امريکايي تلفظ ميشوند، هر يک از سبکهاي اشاره شده مطابق با زندگي واقعي اشخاص انگليس زبان است.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!