:  ۸۵۱۲
:  شعر جهان
:  بلقیس و عاشقانه های دیگر
:  شعر عربی قرن 20
   نزار قبانی
   موسی بیدج
:   ثالث
:  رقعي
:  ۱۳۹۶
:  ۷
:  ۱۵
:  ۲۱
:  نرم
:  ۱۶۰
:  ۱۲۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
پیش از آنکه دلبرم شوی
تقویم‌ها بودند
برای شمارش تاریخ:
تقویم ... دیدن ادامه » هندوها
تقویم چینی‌ها
تقویم ایرانی
تقویم مصریان.

پس از آنکه دلبرم شدی
مردم میگفتند:
سال هزار پیش از چشمانش
و قرن دهم بعد از چشمانش...!!


بلقیس و عاشقانه های دیگر / نزار قبانی