:  ۵۹۷۱۰
:  شعر جهان
:  ترانه های پینک فلوید
:  شعر فارسی قرن 14
   سید بارت و راجر واترز
:   ثالث
:  رقعی
:  ۱۴.۶
:  ۲۱.۶
:  نرم
:  ۳۶۳
:  ۲۹۵,۰۰۰ ریال


بخشی از کتاب:

کجا بودی، وقتی که سوختم و شکستم
ایامی که از پنجره ام می دیدم که روزها از پی هم می گذشتند؟
کجا بودی، وقتی که آزرده و بی یاور بودم
آخر آنچه می گویی وآنچه می کنی به دلم می نشیند
هنگامی که به سخنان کس دیگری دل بسته بودی
و حرف های او را به جان باور می کردی
من راست به خورشید درخشان خیره شده بودم

غرق در اندیشه و غرق در زماندیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!