:  ۳۵۳۳۲
:  شعر جهان
:  عاشقانه های ژاپنی
:  شعر ژاپنی مجموعه ها
   کنت رکسروت
   عباس مخبر
:   MESHKI (مشکی)
:  جيبي
:  ۱۰.۵
:  ۱۴.۳
:  نرم
:  ۳۲
:  ۴۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
رودخانه یوشینو
میان کوه ایمو و مونت سه
جاری می شود
میان ... دیدن ادامه » عاشق و معشوق
همه توهمات جهان جاری ست.
۱۹ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
به شور گذشته که باز‌می‌نگرم
خود را کوری می‌بینم
که از تاریکی هراس ندارد.
عاشقانه ... دیدن ادامه » های ژاپنی ص23


۲۱ مرداد ۱۳۹۴
فاطمه حبیبی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید