:  ۱۳۹۹۹۷
:  شعر جهان
:  آزادی عریان می آید
:  شعر انگلیسی قرن 20
   مرام المصری
:   نیماژ
:  رقعی
:  ۱۳۹۶
:  ۱
:  ۱۴
:  ۲۰.۵
:  نرم
:  ۸۰
:  ۱۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این شاعر با این اسم، انگلیسی هستش؟
۰۱ تير
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید