:  ۸۷۷۳
:  دستور زبان
:  لذت گرامر
:  زبان های خارجی
   پوريا وطن خواه
:  وزيري
:  شوميز
:  ۱۱۲
:  ۸۰,۰۰۰ ریال


اين کتاب براي داوطلبان کنکور و دانش آموزاني که در خود نيازي به مرور مطالب گرامري سه سال دبيرستان احساس مي کنند کتاب بسيار مناسبي مي باشد و هيچ مطلبي اضافه بر مطالب کتاب درسي در آن مشاهده نمي شود. در اين کتاب تمام مثال ها و تمرين هاي گرامري کتب درسي دبيرستان با وسواس و دقت خاصي در طبقه بندي مخصوص خود قرار گرفته اند و در نتيجه آن نکات به طرز لذت بخشي در ذهن خواننده جاي خواهند گرفت

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!