:  ۷۵۹۴
:  اصطلاحات و زبان عامیانه
:  اصطلاحات انگليسي که بايد دانست
:  زبان های خارجی
   Dr. Mohammad Golshan
:  رقعي
:  ۱۳۹۱
:  شوميز
:  ۳۶۸
:  ۱۷۰,۰۰۰ ریال


کتاب "اصطلاحات انگليسي که بايد دانست"، نوشته محمد گلشن، در سال 1391 توسط انتشارات جنگل منتشر شده است که دربرگيرنده اصطلاح هاي کاربردي اي است که انگليسي زبان ها معمولا در صحبت کردن از آنها استفاده ميکنند. در هر صفحه يک اصطلاح، به همراه تصوير و مثال درج شده است. به دانشجويان توصيه ميشود که در هنگام فراگيري هر اصطلاح دقيقه اي به تصوير مربوطه نيز با تامل نگاه کنند و سعي کنند که ارتباط معنا داري که بين هر اصطلاح و تصوير همراه با آن وجود دارد را دريابند. اين روش باعث مشود که اصطلاحات به راحتي به حافظه بلند مدت آنها سپرده شود.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!