:  ۷۲۷۰۲
:  نمایش
:  مویزی در آفتاب
:  نمایش نامه آمریکایی قرن 20
   لورن هنزبری
:   قطره
:  رقعی
:  ۱۳۶۶
:  ۲
:  ۱۴.۱
:  ۲۱
:  نرم
:  ۲۲۷
:  ۱۷۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

اگر ترجمه‏ هاى موجود در کتاب خانه‏ ها، تنها راهِ مواجهه ی ما با نمایش نامه ‏هاىِ خارجى باشد، در این صورت درک و دریافت مان از تاریخِ ادبیاتِ نمایشى ناکامل و مجازى خواهد بود، که این تاریخ چیست مگر سیر متونى نمایشى که هریک به دوره‏اى تعلق دارند و به جغرافیایى. در ایران بسیارند نمایش نامه‏ هایی که ترجمه شده ‏اند، در حالى که نه مهم بوده ‏اند و نه در میانِ آثارِ نویسنده ‏شان جایگاهى داشته‏ اند. بسیارند نمایش نامه ‏هایى که چنان در سیر ترجمه تحریف شده ‏اند و تغییرِ شکل یافته ‏اند که استناد به آن‏ها تنها ما را به تاریخى جعلى از ادبیات نمایشى مى ‏رساند. بسیارند نمایش نامه ‏هاى جریان ساز که از سیر ترجمه‏ هاىِ متون نمایشى جامانده ‏اند. آثارى که به هر دلیلى، از جمله دشوارى متن، فقدانِ متـرجم بـراى بـرخـى زبـان‏ ها و... ، ترجمه نشده ‏اند و عدمِ ترجمه‏ شان بیش از همه دانشجویانِ تئاتر را با معضلى جدى روبه رو کرده است. سال هزار و نهصد و پنجاه مرزِ تاریخِ نگارشِ آثارى قرار گرفته که در این مجموعه جاى ‏گرفته اند؛ و دیگر آن که اهمیتِ نمایش نامه را در تاریخِ ادبیاتِ نمایشىِ جهان دلایل دیگر را هم در بگیرد ، مقاله ی تفصیلىِ پایانِ هر نمایش نامه در واقع توضیحِ اهمیت هر اثر خواهد بود. به بازىِ جامانده ‏ها خوش آمدید.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
چه چیزی مهمتر از اینکه استاد عزیزم دکتر بهزاد قادری در نگاشتن این ترجمه دست داشته است؟ مقاله ایشان را که خواندم بیشتر ترغیب به مطالعه این نمایشنامه شدم.
۰۱ مهر ۱۳۹۴
کامیار مظاهری تهرانی این را خواند
Elham Toumari این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید