:  ۵۸۰۱۹
:  نمایش
:  صالحان
:  نمایش نامه فرانسه قرن 20
   آلبر کامو
   خشایار دیهیمی
:   ماهی
:  پالتویی
:  ۱۱
:  ۱۸.۵
:  نرم
:  ۱۰۸
:  ۱۲۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

نمایش نامه ی صالحان در باره ی گروه تروریستی کوچکی است که درصدد ترور گراندوک سرگئی، پسرعموی تزار، برمی آیند و می خواهند در موقعیتی مناسب بهسوی کالسکه اش بمب پرت کنند. اما در روز عملیات همراه گراندوک سرگئی فرزندانش نیز در کالسکه هستند. این موضوع مسئول ترور را از پرتاب بمب بازمی دارد و بین او و دیگر اعضا ی گروه مجادله ای به وجود می آورد. او معتقد است نباید برای رسیدن به هدف، جان بی گناهان به خطر بیفتد. نمایش نامه، که با حال و هوای پرشور قهرمانانه آغاز می شود، در فضای برآشوبنده ی ابهام و تردید پایان می گیرد.
     صالحان این معضل تراژیک انسانی را که دامنگیر تروریست هاست دراماتیزه می کند؛ اعمال تروریست ها از سویی ناشی از بیزاری شان از بی عدالتیِ اجتماعیِ بی شرمانه، و از سوی دیگر ناشی از نومیدی شان از این است که ساختار قدرت بتواند چاره ای برای آن بیندیشد.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!