:  ۵۱۶۰۷
:  نمایش
:  مکبث
:  نمایش های انگلیسی-
   ویلیام شکسپیر
:   قطره
:  رقعی
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۲۰۴
:  ۳۰۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:


... با وجود این مکبث شاهکار است. کیست که بتواند میان آثار ادبی بزرگی که زنده و باقی مانده اند و مهر تأیید و پسند قرون را بر رخسار دارند، اثر دراماتیکی را ـ به استثنای آثار خود شکسپیر ـ نشان دهد که با تراژدی مکبث برابری کند؟ در هیچ جا نمی توان اثری چون مکبث سراغ کرد که جوهر تراژیکش این همه کامل و گیرا، آکنده از اندوه، و تا این حد عمیق و طبیعی باشد، و با وجود ظاهری بسیار ساده و عادی، خصلت شاعرانه اش تا بدین پایه رفیع و نافذ باشد.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!