:  ۴۲۵۵
:  نمایش
:  ازدواج آقای میسیسیپی
:  نمایشنامه آلمانی- قرن 20
   فریدریش دورنمات
   حمید سمندریان
:   قطره
:  رقعی
:  ۱۳۹۱
:  ۴
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۱۶۰
:  ۱۷۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:


در حین اجرای «ازدواج آقای می سی سی پی» ماشین زمان ناگهان ازحرکت باز می ایستد، بازیگران به جای خود خشک می شوند، ولی یکی از آن ها خود را از درون بازی و اجرای نقش خویش رهایی می بخشد به جلوی صحنه می آید و با تماشاچی صحبت می کند با صدایی بلن و آهنگین، درست مثل یک نقال و یا معرکه گیر، قسمت هایی از ماجرا را برای تماشاچیان تعریف می کند و دوباره زمان به حرکت در می آید و ماجرا ادامه پیدا می کند

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
ترجیح داره انسان گناهکار باشه تا گناه رو نظاره کنه. گناهکار می تونه از گناهی که مرتکب شده پشیمون بشه. ولی مشاهده ی یک گناه نابود کننده س...!

ازدواج آقای می سی سی پی | فریدریش دورنمات
۱۹ مرداد ۱۳۹۴
سید محمدرضا مهدوی این را خواند
فاطمه حبیبی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید