:  ۳۳۱۵۳
:  نمایش
:  شش شخصیت در جستجوی نویسنده
:  نمایشنامه ایتالیایی- قرن 20
   لوئیجی پیراندللو
   بهمن فرزانه
:   پنجره
:  رقعي
:  ۱۳.۳
:  ۱۹.۸
:  نرم
:  ۱۱۶
:  ۲۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
هر کدوم از ما یه دنیا چیز تو وجودمون داریم ... هر کدوم هم دنیای خاص خودمون را داریم . اگه قرار باشه به حرف هایی که می زنیم معنی و بهایی را بدیم که خودمون تو وجود خودمون می فهمیم ، چه طور دیگه می تونیم هم دیگه رو درک کنیم ؟... در حالی که اون هائی که به حرف هامون گوش میدند هم بی برو برگرد اون حرفها را بنا به معنی و ارزشی که برای خودشون داره تعبیر می کنند... یعنی بنا به همون معنی و ارزشی که به دنیای درونی خودشون مربوطه. ما فکر می کنیم هم دیگه رو می فهمیم ... در حالی که هیچ وقت واقعا نمی فهمیم ...!

... پدر: کل درام من در همین چیزه ... در آگاهی من از اینکه هر کدوم از ما، آقا، خودش رو یه فرد واحد می دونه، در حالی که چنین چیزی حقیقت نداره ... هر کدوم از ما وابسته به تعداد موجودات درونی مون چند نفریم... چند نفر... با بعضی، این آدمیم... با بعضی یه آدم دیگه. در همة مواقع هم دچار این توه‍ّمیم که برای همه یک جور واحدیم. ولی این حقیقت نداره. حقیقت نداره! این رو، زمانی خوب متوجه می‌شیم که با یه اتفاق، علی‌الخصوص از نوع مصیبت‌بارش، مثل اونی که برای ما اتفاق افتاد، درست وسط کاری گیر می افتیم و خودمون رو وسط زمین و هوا معلق می‌بینیم. اون وقت متوجه می شیم همة وجود ما تو این کار دخیل نبوده‌اند و بنابراین بی‌عدالتی می شه اگر ما رو بنا به همون عمل فقط قضاوت کنند ... و اون‌طور معل‍ّق نگهمون دارن ... و تمام عمر دست و پامون رو تو منگنه بگذارن ... انگار سر تا پای زندگی ما کلاً تو همون یه عمل خلاصه می شده...!

... ... دیدن ادامه » واقعیت مثل یک کیسه می مونه ... خالی که باشه سرپا وانمی سته . برای اینکه سرپا نگه ش داری، اول باید تمام دلایل و احساساتی رو که باعث موجودیتش شده ند بریزی توش .هر کدوم از ما یه دنیا چیز تو وجودمون داریم...!

شش شخصیت در جست و جوی نویسنده / لوئیجی پیراندلو
۲۰ مرداد ۱۳۹۴
ایرج پوراردشیر این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید