:  ۳۲۴۵۹
:  نمایش
:  ملاقات بانوی سالخورده
:  نمایشنامه
   فریدریش دورنمات
:   قطره
:  رقعی
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۱۶۰
:  ۲۴۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

در دراماتورژی دورنمات «فقر» نیرومندتر از ملاک های اخلاقی بشر است. در «ملاقات بانوی سالخورده» نیروی ثروت کلیه ی ملاک های با ارزش را بی اعتبار می کند و از بی گناهان جنایتکار می سازد.اما تقصیر به گردن هیچ کس نمی افتد چرا که قربانی و جلاد هردو دربند و اسیر نیرو های مخرب یک دیگرند که از میان برداشتن شان تا به امروز ممکن نشده. زیرا همه ی رشته ها به هم مربوط اند و یقه ی مسئول خاصی را نمی توان چسبید. چون ما مطلق هستیم و به تاریخ بسته ایم. دورنمات در عدالت مطلق، بی عدالتی را معرفی می کند و در ایمان کفر را آدم های او مدام در تلاش اند که در این دنیای بی در و پیکر و وانفسا تغییری ایجاد کنند. همگی با فکر و قصدی استثنایی پا به میدان می گذارند ولی «دن کیشوت وار» مسخره می شوند و لای پره ه 


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
ایل : از وقتی که تو از پَهلوی من رفتی دارم توی جهنم زندگی میکنم.
کلر : ولی من خودم تبدیل به جهنم شدم!
۰۷ مرداد ۱۳۹۸
سِیّد عِرفان باقِری و فاطمه خیاطی این را خواندند
مینا مکوندی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
یک کتاب زیبا با ترجمه ای بسیار دلنشین
۱۳ مرداد ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
نمایشنامه با این جملات آغاز می شود :


پرده ... دیدن ادامه » اول
صدای زنگ یک ایستگاه راه آهن، وبعد پرده باز می شود. تابلویی می بینیم که رو آن کلمه ی «گولن» نوشته شده. این، ظاهرا نام شهر مخروبه و فلاکت زده ای است که در ته صحنه به طور مختصر نقاشی شده. ساختمان ایستگاه راه آهن هم به صورت مخروبه درآمده است. محصور یا غیر محصور بودن ایستگاه راه آهن، بسته به طرز ساختمان راه آهن در کشوری است که این نمایش در آن اجرا می گردد. ...
۱۱ مرداد ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید