:  ۳۲۴۴۸
:  نمایش
:  مرگ فروشنده
:  نمایشنامه آمریکایی- قرن 20
   آرتور میلر
   عطاالله نوریان
:   قطره
:  رقعی
:  ۱۳۹۶
:  ۱۲
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۱۸۰
:  ۲۷۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:


آرتور میلر در سال 1949 با نمایش‌نامه‌ی «مرگ فروشنده» جایزه‌ی پولیتزر را از آن خود کرده. نمایش‌نامه فاجعه‌ی زندگی مردی است که به گفته‌ی نویسنده «بر نیروهای زندگی نظارت و اختیاری ندارد.» داستان تأملی بر زندگی انسان‌هایی است که تنها وقتی مطرح هستند که سود می‌رسانند و سپس در خلا رها می‌شوند.

دیوار این محصول | کل دیوار