:  ۲۹۸۹۴
:  نمایش
:  مجلس ضربت زدن (نمایشنامه)
:  نمایشنامه
   بهرام بیضائی
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۸۸
:  ۲۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید

شما با من چه کردید ؟
ای شما که دوستداران منید!
من ... دیدن ادامه » کجا هستم؟
بر صحنه شما حقیقت من کجاست؟ حذفم می کنید به خاطر نیکی هایم.
و با من، نیکی را حذف می کنید.
آری - نیکی بر صحنه شما مرده!
و اگر قاتل نیک مردی بودم، با سربلندی نشان می دادید!
شما که دوستداران منید با من چنین کنید، دشمنانم چه باید بکنند؟
شما با من چه کردید؟
بزرگم کردید برای حذفم!
راستی که من انسان بودم پیش از آنکه به آسمان برین برانیدم!
چنین است که صحنه ها از ابن ملجم پر است و از علی خالی!
شما دوست داران با من چنین کنید، دشمنانم چه باید بکنند؟
۲۹ خرداد ۱۳۹۶
علیرضا اعرابی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید