:  ۲۹۸۵۸
:  نمایش
:  دیوان نمایش 1
:  نمایشنامه فارسی- قرن14
   بهرام بیضائی
:  رقعی
:  ۱۵.۲
:  ۲۲
:  سخت
:  ۱۲۵۲
:  ۸۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
دیوان نمایش حاوی متن بازنگری شده‌ی نمایشنامه‌های بهرام بیضایی است. هر جلد پیشگفتاری از نویسنده درباره‌ی متن‌های آن جلد و مشخّصات چاپ‌های پیشین و شیوه بازنگریش دارد. جلدهای یک (ده کار) و دو (هشت کار) مجموعه نمایشنامه‌های نویسنده از آغاز تا پایان دهه چهل خورشیدی است.

فهرست جلد یکم:

پیشگفتار ... دیدن ادامه » / ۱
اژدهاک (۱۳۳۸)
آرش (۱۳۳۷ و ۱۳۴۲)
کارنامه ی بُندارِ بیدخش (۱۳۴۰ و ۱۳۷۴)
عروسکها (۱۳۴۱)
غروب در دیاری غریب (۱۳۴۱)
قصه ی ماه پنهان (۱۳۴۲)
پهلوان اکبر می میرد (۱۳۴۲)
هشتمین سفر سندباد (۱۳۴۳)
دنیای مطبوعاتی آقای اسراری (۱۳۴۴)
سلطان مار (۱۳۴۴)

فهرست جلد دوّم:

پیشگفتار / ۲
ضیافت (۱۳۴۶)
میراث (۱۳۴۶)
چهارصندوق (۱۳۴۶)
ساحل نجات (۱۳۴۷)
دیوان بلخ (۱۳۴۷)
در حضورِ باد (۱۳۴۷)
گُمشدگان (۱۳۴۸)
راهِ توفانیِ فرمان پسرِ فرمان از میان تاریکی (۱۳۴۹)
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
علی موسوی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کاش توضیح میداید که مجموعه نمایشنامه ست یا چی؟
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید