:  ۱۵۷۱۲۴
:  نمایش
:  حقایقی درباره برادرم فریدون (نمایشنامه حقایقی درباره برادرم فریدون)
:  نمایشنامه
   سپیده قربانی
:   چلچله
:  پالتویی
:  ۱۳۹۷
:  ۱
:  ۱۱.۵
:  ۱۸
:  نرم
:  ۶۶
:  ۸۰,۰۰۰ ریال


تشتی در دست دارد و وارد اتاق می شود همزمان با گوشی که به گوشش چسبانده مشغول صحبت است نه بابا دارم آلبوم خانوادگی مون رو ورقمی زنم به پری چشمک می زند...دارم از دیدن آبا اجدادم لذت می برم...جون تو...من از اون پسرای گل فامیلم...به سمت چپ صحنه که به دستشویی را ه دارد؛می رود.در حین مکالمه صدای افتادن شی ای در آب و سپس افتادن تشت شنیده می شود....


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!