:  ۱۲۲۶۲۲
:  نمایش
:  مرد خیلی راحت (یک چالش با احساس)
:  نمایش نامه فرانسه قرن 20
   اریک امانوئل اشمیت
   مرسده مهدی پور
:  رقعي
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۱۲۴
:  ۱۶۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!