:  ۱۴۴۹۲
:  نمایش
:  خدای کشتار
:  نمایشنامه فرانسه- قرن 20
   یاسمینا رضا
   مائده طهماسبی
:   قطره
:  رقعی
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۸۴
:  ۱۵۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:


نزاع دو پسربچه در خیابان منجر به ملاقات والدین آن ها می شود، تا از طریقی «متمدنانه» آن ها را آشتی دهند. این ملاقات خود تبدیل به نزاعی «غیرمتمدنانه» میگردد. نمایش نامه های یاسمینا رضا در عین اینکه به لحاظ محتوی قابل تأمل هستند، سرگرمکننده نیز میباشند. معضلاتی هم چون تنهایی و بیگانگی بشر قرن حاضر در کارهای به ظاهر ساده و در عین حال کمدی او، خود را مینمایانند. اوج پیچیدگی سادگی و اوج سادگی پیچیدگی است و این مقوله در کارهای یاسمینا رضا به چشم میخورد.پیتر فون بکِر((Peter von Becker منتقد آلمانی تئاتر در مجلهی «تئاتر امروز» مینویسد: نمایش نامه های یاسمینا رضا از خنده دار بودن عقل و عاقلانه بودن احساسات صحبت میکند، و هم چنین دربارهی سیر بیپایانِ نزدیک شدن انسان ها به یکدیگر و سوءتفاهم های بین آن هاست...

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!