:  ۹۲۵۸۰
:  نمایش
:  یک مرد خیلی سازگار (نمایش نامه های برتر جهان 116)
:  داستان های فرانسه قرن 20
   اریک امانوئل اشمیت
   ساناز سهرابی
:   افراز
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۱۰۴
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:
 
ازآن جاکه هیچ علاقه ای به تئاتر ندارم، حتی یک ذره، خودم هم متعجب ام: روی یک صندلیِ کوچک گیر بیفتیم، بدون این که بتوانیم نه چیزی بنوشیم نه چیزی بخوریم. روبه روی صحنه ای که جز بازیگران اجق وجقی که متن ها را یکی پس از دیگری بلغور می کنند هیچ چیز جالبی برای دیدن ندارد، ناگزیر از سکوت، شانه به شانه، دست به دست، آرنج به آرنج، به یکدیگر بچسبیم و بوی بغل دستی هایی را که انتخاب نکرده ایم تحمل کنیم. مرسی برای این شکنجه... چقدر می توانم اعصاب خودم را در یک تئاتر خُرد کنم! برای شما این گونه نیست؟

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
عاقل بودن به‌خودی‌خود خطرناک نیست زمانی خطرناک می‌شود که خیال کنیم عاقل‌ایم.
۱۸ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید