:  ۱۶۱۶
:  کتاب های حقوقی
:  تبیین جای گاه قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی
:  حقوق
   مجتبی باری
:  وزیری
:  ۱۳۹۵
:  گالینگور
:  ۳۹۲
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریال


آنچه در این کتاب می خوانیم بیشتر تبیین جای گاه قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی است و سعی شده است تا تمامی مطالب که ممکن است به عنوان سوأل در ذهن هر صاحب نظر فنی مطرح گردد، در این مقال از آن سخن به میان آمده و اندک نظری بدان بشود.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!