:  ۱۰۰۲۶۰
:  فیلم تئاترها
:  اسب های پشت پنجره (DVD)
:  تئاتر
   سیروس همتی و دیگران
:   آوا خورشید (بتهوون)
:  ۱۵۰,۰۰۰ ریال


درباره تئاتر:

:  ماتئی ویسنی یک
:  تینوش نظم جو
:  پرستو علی نسب، مصطفی مباشری
:  صیاد آیینه وند، بهار جهانگیر، مصطفی مباشری، حسین تفرشی، نیلوفر ایل درویش، پرستو علی نسب، رامین جعفری
: مصطفی زارع
: فرشته احدی
: عباس اکبری
: بابک حقی
: اردشیر عزیزی
: پرستو علی نسب
: ماهور میر شکاک
: خاطره علی نسب
: گروه تقویم تئاتر
: محمود صفری
: شهیارکبیری

* معرفی از تیوالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!