:  ۶۳۴۰۰
:  شازده حمام 3
:  یزد- اوضاع اجتماعی
:  وزیری
:  ۱۷
:  ۲۴
:  نرم
:  ۵۱۲
:  ۶۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این جلد نیز به مانند شازده حمام ۱ و ۲ بینظیر بود
درحالیکه کتاب را میخوانید شما را به سال وقوع اتفاق می برد
و پس از ورق زدن شما به فکر وا می دارد
بنظر من سن خواننده این اثر از ۲۸ سال می باشد
۱۳ اسفند ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید