:  ۱۵۰۶۲۷
:  آخرین دختر
:  زنان و جنگ
   نادیا مراد
:   کتاب کوچه
:  رقعي
:  ۱۴.۵
:  ۲۱
:  نرم
:  ۴۰۶
:  ۴۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
ترجمه ی بسیار روانی داشت. خوندنش رو توصیه می کنم
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید