:  ۱۳۸۹۳۶
:  حاج آخوند
:  مهاجرانی خاطرات
:  رقعی
:  ۱۴.۴
:  ۲۱.۳
:  نرم
:  ۲۸۲
:  ۴۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
#بخشی از متن کتاب

حاج آخوند گفت سواد یعنی سیاهی . سیاهی حروف ، سیاهی مرکب روی کاغذ.قدیما وقتی به سفر می رفتندوشهر از دور پیدا میشد ، میگفتند سواد شهر . در کتاب چهار مقاله نوشته شده است که در سواد شهر هرات صد و بیست رنگ انگور دیده میشود!بچه ها با سواد کسی است که رنگ های همه انگور ها را از هم تشخیص بدهد! من میخواهم بگویم سواد پیش از خواندن ... دیدن ادامه » و نوشتن بدست می آید! بچه ها خوب دیددن یعنی سواد داشتن. برایتان دیروز گفتم . امروز میگویم خوب شنیدن یعنی سواد!
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید