:  ۱۰۴۳۸۵
:  افسوس برای نرگس های افغانستان (سفر به نیمروز کابل دره پنجشیر و هرات)
:  خاطرات
   ژیلا بنی یعقوب
:   کویر
:  رقعی
:  ۱۳۹۷
:  ۵
:  ۱۴.۲
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۳۰۴
:  ۲۳۰,۰۰۰ ریال


این اثر شرح 6 سفری است که از پاییز 1380 تا پاییز 1386 به نیمروز، کابل، دره پنجشیر و هرات افغانستان صورت گرفته است.

نگارنده در مقدمه آورده است: «روایت هایی که نوشتن شان را روزهای آغازین جنگ امریکا علیه طالبان در افغانستان شروع کردم اما نه گزارش هایی از کنار جبهه ها و رزمندگانش بلکه از کنار مردم و از درون زندگی آنها. زندگی مردم در جنگ و پس از جنگ. زندگی مجاهدان و دیگر نیروهای جنگجو در جنگ و پس از آن، زندگی زنان و مردان معمولی و غیرمعمولی در جنگ و پس از آن. در خانه، خیابان، دانشگاه، مدرسه، محله های مدرن و ویران شده. زندگی مردم معمولی و غیرمعمولی از جمله سیاستمداران و فعالان اجتماعی... این کتاب یک گزارش میدانی است، یعنی دیده ها و شنیده ها از درون جامعه افغانستان است، روایت روزها و ماه هایی که با مردم این سرزمین زندگی کرده ام.»

خبرهای وابسته

» افسوس برای دختران افغانستان

دیوار این محصول | کل دیوار