:  ۱۰۴۳۸۵
:  افسوس برای نرگس های افغانستان (سفر به نیمروز کابل دره پنجشیر و هرات)
:  خاطرات
   ژیلا بنی یعقوب
:   کویر
:  رقعی
:  ۱۳۹۴
:  ۲
:  ۱۴.۲
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۳۰۴
:  ۴۵۰,۰۰۰ ریال


این اثر شرح 6 سفری است که از پاییز 1380 تا پاییز 1386 به نیمروز، کابل، دره پنجشیر و هرات افغانستان صورت گرفته است.

نگارنده در مقدمه آورده است: «روایت هایی که نوشتن شان را روزهای آغازین جنگ امریکا علیه طالبان در افغانستان شروع کردم اما نه گزارش هایی از کنار جبهه ها و رزمندگانش بلکه از کنار مردم و از درون زندگی آنها. زندگی مردم در جنگ و پس از جنگ. زندگی مجاهدان و دیگر نیروهای جنگجو در جنگ و پس از آن، زندگی زنان و مردان معمولی و غیرمعمولی در جنگ و پس از آن. در خانه، خیابان، دانشگاه، مدرسه، محله های مدرن و ویران شده. زندگی مردم معمولی و غیرمعمولی از جمله سیاستمداران و فعالان اجتماعی... این کتاب یک گزارش میدانی است، یعنی دیده ها و شنیده ها از درون جامعه افغانستان است، روایت روزها و ماه هایی که با مردم این سرزمین زندگی کرده ام.»

خبرهای وابسته

» افسوس برای دختران افغانستان

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
مخملباف میگوید:"میدانید!بعضی آدم هارنج های احمقانه ای دارند.غصه تغییراتومبیل، تغییرخانه و آپارتمانشان رامیخورند."به نظر وی حالادیگر دغدغه های بشری خیلی کمرنگ و عواطف آدمها خیلی سطحی شده است:"خدا راشکرمیکنم که جزء نسل جدیدایران نیستم نسلی که وجوه اجتماعی بسیار کمی دارد. نسل قبلی ایران خیلی به مسائل اجتماعش توجه داشت.البته ... دیدن ادامه » این راهم میدانم که نسل ما آنقدر انواع واقسام آرمانهارا به کاربرد وآنقدر آنهارا بی محتوا کردکه حالا دیگرنسل جدیداز هرچه آرمان است بیزار شده.بااین همه هنوز هم ترجیح میدهم یک آرمانگرا باشم.میدانید! حتی آرمانگرایی احمقانه بهتراز یک زندگی بدون معنا است..."
مخملباف تعریف میکندکه چندروزپیش وقتی مشغول صحبت باچند نفرازدوستانش بودیکهو انقدریکی از پاهایش گرگرفت که گمان کرد که کف پایش راباآتش سیگارمیسوزانند.نگاه که کرد دیدزنبوری پایش رانیش میزند."زنبور پایم راسوزاندومرد.معمولازنبورهابعدازنیش زدن میمیرند.این موضوع برایم خیلی عبرت انگیزبود.معنایش این است که هرزنبوری حق داردفقط یکبارخشونت کند وبعدمیمیرد."اوآرزو میکندای کاش بشرهم بعدازاولین خشونتی که انجام میداد میمرد.دراین صورت خشونت ازکره ی زمین محو میشد.
"افسوس برای نرگس های افغانستان/ژیلا بنی یعقوب"
۲۶ مرداد ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
نویسنده با نثرشیرین و روونی تلخ ترین مسائل افغانستان رو بیان کرده.از اون کتاباییه که بگیریددستتون زمین نمیزارین.کتاب فوق العاده ایه و خوندنش خالی از لطف نیست.
۲۶ مرداد ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
«روایت‌هایی که نوشتن‌شان را روزهای آغازین جنگ امریکا علیه طالبان در افغانستان شروع کردم ...»
۱۸ بهمن ۱۳۹۴
Emile آژار این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید