:  ۹۶۶۲۰
:  پیکار با دیو (زندگی نامه فریدریش هلدرلین)
:  زندگی نامه هلدرلین
   اشتفان سوایگ
   محمود حدادی
:   نیلوفر
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۲۲۱
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

فردریش هلدرلین، متفکر و شاعر هم روزگار هگل است که مارس 1770 به دنیا آمد. اهمیت این متفکر و شاعر یک قرن بعد درک می شود و مارتین هایدگر بر شعر های او تفسیری می نویسد و از او به عنوان «شاعر ترین شاعر ها» یاد می کند. هولدرلین ششم ژوئن 1843 از دنیا رفت.

در توضیح پشت جلد کتاب چنین آمده است :

هلدرین در نامه ای به مادرش، در توجیه زندگی شاعرانه ی خود می نویسد: « نمی توان دانشمند یا بازرگان بود و در عین حال شاعر هم. در آن صورت یک مقصود قربانی مقصود دیگر می شود. کوتاهی در شغل، فرار از مسئولیت در قبال دیگران است و کوتاهی در هنر ، گناه در حق ودیعه ای خدایی. آتش مقدس رسالت را نمی توان در حد شعله ی اجاق خانه پایین آورد.»

این شاعر جوان می خواست پاکبازانه همسو با هویت خود زندگی کند. پایداری بر این اصل – آن هم در روزگار غربت هنر – راز ماندگاری شعر اوست، و همزمان فاجعه ی سرنوشت اش.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!