:  ۸۹۵۲۵
:  سیمین بهبهانی (تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران)
:  مصاحبه ها
   سیمین بهبهانی
:   ثالث
:  رقعی
:  ۱۵
:  ۲۱.۶
:  نرم
:  ۱۲۸
:  ۱۸۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد
بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد
کارون ز چشمه خشکید البرز لب فرو بست
حتا ... دیدن ادامه » دل دماوند، آتش فشان ندارد
دیو سیاه دربند آسان رهید و بگریخت
رستم در این هیاهو گرز گران ندارد
روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید
زیرا دل سپاهان، نقش جهان ندارد
بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند
گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد
دریای مازنی ها بر کام دیگران شد
نادر ز خاک برخیز میهن جوان ندارد
دارا ! کجای کاری دزدان سرزمینت
بر بیستون نویسند دارا جهان ندارد
آییم به دادخواهی فریادمان بلند است
اما چه سود، اینجا نوشیروان ندارد
سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی
اما صد آه و افسوس شیر ژیان ندارد
کو آن حکیم توسی شهنامه ای سراید
شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد
هرگز نخواب کوروش ای مهرآریایی
بی نام تو ، وطن نیز نام و نشان ندارد سیمین بهبهانی
۲۴ آبان ۱۳۹۴
mahsa nzr و محبوبه صمیمی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
چه رفت بر زبان مرا؟
که شرم باد از آن مرا!
به یک دل و به یک زبان،
دوگانگی ... دیدن ادامه » چرا کنم؟
ز عمر، سهم بیشتر
ریا نکرده شد به سر
بدین که مانده مختصر،
دگر چرا ریا کنم؟... سیمین بهبهانی
۲۴ آبان ۱۳۹۴
mahsa nzr و محبوبه صمیمی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
فراوان فحش خوردم و آزار دیدم. به قدری روزنامه ها و به قدری افرادی به من ظلم کردند که من اگر امروز دیوانه نشده ام، معجزه است. هر روز یک روزنامه برای من مزخرف می نوشت: فاحشه، بی سروپا، معلوم الحال...
۳۰ بهمن ۱۳۹۳
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید