:  ۸۷۷۵۷
:  اریش فروم (بزرگان اندیشه و هنر 9)
:  اریش فروم
   راینر فونک
   مریم ایزدیان
:  رقعی
:  ۱۳۹۳
:  ۱
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۱۳۵
:  ۷۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:
 
«اریش فروم» نهمین کتاب از مجموعه «بزرگان اندیشه و هنر» است. مجموعه ای که از آثار انتشارات روولت آلمان و به دبیری سعید فیروزآبادی ترجمه شده و نویسندگان آنها شارحان زندگی و آثار اندیشمندان و هنرمندان بزرگ جهان هستند.
دو پدیده تاثیرگذار در زندگی فروم وجود دارد که باعث شده تا توجه افرادی را که با آثار او آشنا هستند به خود جلب کند؛ نخست پیوستگی و ثبات اندیشه و گفتار او که در همه آثارش بازتاب یافته و در طول 60 سال، تناقض های جدی و یا حتی تغییر موضع در آنها دیده نمی شود. دوم، همگرایی اندیشه و آثار او با زندگی اش.
در این کتاب براساس گفته ها و یادداشت های برجا مانده از اریش فروم و نزدیکانش، زندگی اریش فروم به عنوان یک فیلسوف، متفکر و روانکاو به مخاطب شناسانده می شود. نویسنده کتاب در مقام یک پژوهشگر، روز به روز و سال به سال زندگی فروم را دنبال کرده و حضور او را در عرصه های مختلف فردی، اجتماعی و حرفه ای به ثبت رسانده است.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
دستیابی به عشق واقعی، زمانی امکان پذیر است که دو نفر از کانون هستی خود به یکدیگر بپیوندند، یعنی هریک بتواند کانون هستی خود را در کانون هستی دیگری درک و تجربه کند. واقعیت انسان تنها در کانون هستی است، زندگی تنها در این جا جریان دارد، بنیان عشق در این جا است، عشقی که این گونه درک شود، در پویایی همیشگی است؛ سکون نیست، حرکت است.
۳۰ بهمن ۱۳۹۳
پویا عباس زادگان این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید