اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۷۷۱۴۶۷۰۳
:  Woodworking
:  Woodturning A Fresh Approach
:  Woodworking
   Robert Chapman, David Ellsworth
:   Guild of Master Craftsman
:  ۲۰۰۰
:  ۲۰.۸۰۲۶
:  ۲۷.۴۰۶۶
:  ۱.۸۰۳۴
:  Paperback
:  ۲۲۴
:  ۸۳۰,۰۰۰ ریال


“Focuses on the quality of designs....offer[s] advice on laying out and equipping the workshop, tips on how tools and machinery can be improved and adapted, wisdom on obtaining and converting timber, and reverse chucking. Projects chapters cover lidded pots and boxes, bowls and hollow vessels. Includes more than 100 examples of the author’s work.”—Woodshop News.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!